Bèta-release: Webmapper Topokaart

18 jul 2013 Hans Fast

De Webmapper Topokaart combineert de topografische gegevensbronnen van het Kadaster die tezamen de Basisregistratie Topografie (BRT) vormen in één online kaartservice. Zo zien gebruikers bij het in- en uitzoomen altijd de meest geschikte topografische informatie (-dichtheid) voor het betreffende zoomniveau.

EuroGlobalMap

TOP250vector

TOP50vector

TOP10NL

Gegevensbronnen

Voor de bèta-release van de Webmapper Topokaart zijn niet alleen de TOP10NL, TOP50vector en TOP250vector gebruikt, maar ook TOP50Namen en TOP250Namen van het Kadaster en de EuroGlobalMap van EuroGeographics. TOP50Namen en TOP250Namen (TOPNamen) zijn aanvullingen op respectievelijk TOP50vector en TOP250Vector en bevatten alle topografische namen (toponiemen) die op deze kaartseries voorkomen.

Zoom Schaalgetal Gegevensbron
0 1:12.288.000 EuroGlobalMap
1 1:6.144.000
2 1:3.072.000
3 1:1.536.000
4 1:768.000
5 1:384.000
  • TOP250vector
  • TOP250Namen
6 1:192.000
7 1:96.000
8 1:48.000
  • TOP50vector
  • TOP50Namen
9 1:24.000 TOP10NL
10 1:12.000
11 1:6.000
12 1:3.000

EuroGlobalMap is sinds 8 maart 2013 onder een Open Datalicentie beschikbaar en bevat de topografie op schaal 1:1.000.000 voor 45 Europese landen. In deze bèta-release is alleen de EuroGlobalMap van het Nederlandse grondgebied gebruikt.

Actualiteit

In afwachting van het beschikbaar komen van TOP50NL, wordt in deze bèta-release nog gebruik gemaakt van TOP50vector. De nieuwe TOP50NL wordt inmiddels automatisch gegeneraliseerd uit de TOP10NL. Ben Bruns, manager van de sector GIS Maatwerk van het Kadaster, ontving hiervoor onlangs de Special Achievement Award in GIS uit handen van Jack Dangermond. Aardig detail is trouwens, dat de Hanzelijn bijvoorbeeld al wèl is opgenomen in de EuroGlobalMap, maar nog niet in de TOP250vector of TOP50vector.

Gegevensbron Actualiteit
TOP10NL april 2013
TOP50vector november 2012
TOP50Namen mei 2006
TOP250vector november 2012
TOP250Namen augustus 2012
EuroGlobalMap juli 2012

Visualisatie

We hebben voor alle schaalniveau's een uniforme symbolisatie aangehouden die het Kadaster heeft opgesteld voor TOP50vector. Deze cartografiscche symbolisatie is vervolgens doorgetrokken naar de andere kaartschalen en gegevensbronnen. De Webmapper Topokaart is wat betreft de visualisatie nog zeker niet af, maar het geeft al een goede indruk van de inhoud van de vier gegevensbronnen, en hoe de gegevens die op verschillende schaalniveau's beschikbaar zijn zich tot elkaar verhouden.

volgende
vorige