Themakaarten op postcodeniveau

13 aug 2015 Baukje Rienks

Ontstaan er met open data nieuwe inzichten in ruimtelijke patronen? We hebben met onze zelfgemaakte postcodekaart (uit de BAG) een interactieve kaart gemaakt van het aantal kinderen naar leeftijdscategorie (van het CBS).

Informatie per postcode
CBS-gegevens in JSON-formaat

De kaart toont de wijk Soesterkwartier in Amersfoort. Uit de zelfgemaakte postcodekaart hebben we hiervoor alle 5PPC-gebieden genomen die beginnen met 3812:

http://places.geocoders.nl/demo/pc5/3812

Hiermee krijgen we een GeoJSON-bestand terug van de gewenste postcodegebieden. Doordat we gebruik maken van de BAG, zijn de postcodegebieden altijd actueel.

De gegevens over het aantal kinderen naar leeftijdscategorie op 1 januari 2015 op 5PPC-niveau is beschikbaar bij het CBS. Hieruit hebben we de gegevens voor de postcodegebieden 3812A tot en met 3812Z geselecteerd. Met QGIS hebben we het oppervlakte van de postcodegebieden berekend voor de kinderdichtheid. Nadat we het Excel-bestand als CSV-bestand hebben opgeslagen, is dit ten slotte naar een JSON-bestand omgezet.

Door de postcodegebieden (GeoJSON) en statistieken (JSON) te koppelen hebben we op basis van het Interactive Choropleth Map voorbeeld zelf een interactieve kaart gemaakt. Aan deze kaart zouden scholen, kinderdagverblijven en speeltuinen toegevoegd kunnen worden. De speeltuinvereniging kan met deze gegevens een meerjarenplan maken voor de aankoop van speeltoestellen. Scholen kunnen nagaan uit welke buurten de leerlingen komen en of ze de komende jaren moeten gaan uitbreiden. De gemeente kan kijken naar de voorzieningen voor deze doelgroep en het speeltuinbeleid aanpassen. Kortom: de postcodekaarten maken nieuwe ruimtelijke patronen zichtbaar!

Wilt u ook graag uw eigen data op postcodeniveau in een interactieve kaart gevisualiseerd? Neem dan contact met op Webmapper!

volgende