Webmapper Referentiekaart: actueel en in control

21 mei 2013 Edward Mac Gillavry

Door een eigen referentiekaart aan te bieden heeft Webmapper zelf de actualiteit van de geografische brongegevens en de beschikbaarheid van de dienst in de hand. De BRT-Achtergrondkaart, die de centrale overheidsvoorziening Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) aanbiedt, is gebaseerd op geografische bronbestanden die inmiddels een jaar oud zijn. Bovendien voldoet het dienstenniveau PDOK Fair Use (zonder capaciteitsgaranties of ondersteuning) niet aan de eisen van onze toepassing.

Actualiteit

De geografische bronbestanden waarmee de BRT-Achtergrondkaart is gemaakt komen van het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en OpenStreetMap. Van het Kadaster worden TOP10NL, Top50Vector en Top250Vector gebruikt. Van het CBS wordt de Wijk- en Buurtenkaart gebruikt om de gemeentenamen te visualiseren. Het wegennet en de treinstations komen ten slotte uit OpenStreetMap. Gelukkig zijn al deze bronbestanden onder een open-datalicentie beschikbaar. In de Webmapper Referentiekaart is gebruik gemaakt van recentere versies van deze bronbestanden:

  • TOP10NL, Top50Vector en Top250Vector zijn van november 2012
  • CBS Wijk- en Buurtkaart is van januari 2012
  • OpenStreetMap is van januari 2013 (onder ODbL in plaats van CC-BY-SA)

Door dicht bij de actualiteit aan te sluiten behoudt de Webmapper Referentiekaart haar waarde en worden de mogelijkheden van open data ten volle benut.

Nieuwe gemeenten

BRT-Achtergrondkaart: Bolsward, Wymbritseradiel en Sneek.

Webmapper Referentiekaart: gemeente Sûdwest Fryslân.

In 2011 zijn de Friese gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel opgegaan in de nieuwe gemeente Sûdwest Fryslân. In de CBS Wijk- en Buurtenkaart van januari 2012 zijn de gemeentelijke herindelingen van 2011 opgenomen.

Hanzelijn

BRT-Achtergrondkaart: Station Kampen-Zuid in niemandsland.

Webmapper Referentiekaart: Station Kampen-Zuid aan de spoorlijn.

De nieuwe Hanzelijn, die is opgenomen in de TOP10NL-levering van november 2012, biedt context aan het treinstation Kampen-Zuid. Tevens zijn in OpenStreetMap de nieuwe wegen toegevoegd en is het treinstation verplaatst naar de juiste locatie.

Verlenging A5/Westrandweg

BRT-Achtergrondkaart: de A5 loopt tot de A9.

Webmapper Referentiekaart: de A5/Westrandweg is verlengd.

Op de BRT-Achtergrondkaart ontbreekt de verlenging van de A5/Westrandweg ten noorden van de A9, maar deze verlenging is in de Webmapper Referentiekaart wel zichtbaar doordat deze weg inmiddels is toegevoegd aan OpenStreetMap en bijgewerkt door haar vrijwilligers, waaronder captain007, stefanwillmeroth en florisje.

Beschikbaarheid

De Webmapper Referentiekaart draait op onze eigen infrastructuur. Zo kunnen we bijvoorbeeld de beschikbaarheid en snelheid van de dienstverlening op ieder moment in de gaten houden en capaciteit bijschakelen als dit noodzakelijk is. Ten slotte hebben we ook de ondersteuning zelf in de hand: doordat we zelf de Webmapper Referentiekaart hebben gemaakt en de dienst hebben opgezet, weten we precies waar we moeten zoeken in het geval er toch iets fout mocht gaan. Zo kunnen we de Webmapper Referentiekaart met een dienstniveau aanbieden, die voldoet aan de eisen van onze toepassing.

volgende
vorige