Webmapper Referentiekaart: nu met BAG

16 sep 2013 Hans Fast

De septemberrelease van de Webmapper Referentiekaart bevat naast de meer recente gegevens uit TOP10NL (juni 2013) en OpenStreetMap (juli 2013) nu ook de gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 8 juni 2013. Hiermee is het bebouwd gebied veel actueler weergegeven. Daarnaast is er meer water opgenomen op de grootste schaalniveaus om meer recht te doen aan het waterrijke karakter van Nederland. Tenslotte is ook de gemeentelijke indeling geactualiseerd naar 2013.

Gebouwen actueler met de BAG

Op de grootste schaalniveaus wordt de bebouwing vanaf nu getoond op basis van de BAG, in plaats van TOP10NL, naar voorbeeld van de Open Atlas der Nederlandse Gemeenten gemaakt door Jan-Willem van Aalst van Imergis. Omdat de BAG maandelijks wordt bijgewerkt is de bebouwing op de Webmapper Referentiekaart actueler dan op basis van TOP10NL. Daarnaast wilden we toch ook kassen, warenhuizen en andere schuren laten zien. Omdat deze niet altijd in de BAG zijn opgenomen, is dit aangevuld met gegegevens uit de TOP10NL. Vooral in het Westland ziet de kaart er nu dus heel anders uit, bijvoorbeeld rondom Bleiswijk, Zuid-Holland:

Voorheen: geen gebouwen buiten bebouwd gebied

Nu met kassen (licht) en andere bebouwing (donker) in buitengebied

Waterrijk landschap met TOP50vector en TOP10NL

Een tweede aanpassing is het tonen van de kleinere waterwegen op grotere schaalniveaus. Er zijn nu meer sloten zichtbaar en er wordt met grotere verschillen in de lijndiktes een beter onderscheid gemaakt tussen de waterwegen van verschillende breedte. Zo wordt het waterrijke karakter van delen van Nederland meer benadrukt.

Voorheen kleine waterwegen

Kleine waterwegen nu

Gemeentenamen nu actueel voor 2013

Het hele eiland Goeree-Overflakkee is sinds 2013 één gemeente

De laatste aanpassing van de septemberrelease is het actualiseren van de gemeentenamen. Hoewel we al de meest recente gemeentekaart van het CBS gebruikten voor de eerdere releases, loopt deze altijd een jaar achter en zijn de gemeentelijke herindelingen van januari 2013 dus niet verwerkt. Deze hebben we nu zelf ingevoerd: de nieuwe samengevoegde gemeentes Molenwaard en Goeree-Overflakkee en de vergrote gemeente Schagen worden nu dus op de kaart getoond.

volgende
vorige