Webmapper Topokaart geactualiseerd (september)

30 sep 2013 Hans Fast

De Webmapper Topokaart is geactualiseerd met de TOP10NL-gegevens van juni 2013. Hiermee zijn de kaarttegeltjes op de zoomniveaus 9 tot 12 voor delen van Zeeland en Noord-Brabant bijgewerkt tot 2012. De beta-release die eerder dit jaar is gelanceerd toonde in die regio nog de situatie zoals die daar in 2010 was.

Voorheen werden de waterwegen als eerste getekend.

De waterwegen worden vanaf nu als laatste getekend.

Naast de reguliere actualisering van de gegevens is ook de visualisatie van de Webmapper Topokaart. De belangrijkste aanpassing is de verandering van de tekenvolgorde van de vlakken op zoomniveau 8. De waterwegen in de TOP50vector worden nu als laatste getekend. Hierdoor zijn ze vanaf nu beter zichtbaar. Ten slotte zijn nu de trambanen uit de TOP10NL al op zoomniveau 9 zichtbaar gemaakt, waar ze eerder pas op zoomniveau 10 zichtbaar werden.

vorige